SZKOLENIA

SZKOLENIA BHP WSTĘPNE

SZKOLENIA BHP OKRESOWE

SZKOLENIA BHP DLA PRACODAWCÓW

SZKOLENIA BHP KADRA KIEROWNICZA

SZKOLENIA BHP E-LEARNING

KOMPLEKSOWY NADZÓR BHP

SZKOLENIA BHP OKRESOWE

BHP SERWIS organizuje szkolenia okresowe pracowników z zakresu BHP. Czas trwania szkolenia to minimum osiem godzin lekcyjnych, do zajęć przygotowywany jest indywidualnie program szczegółowy adekwatny do potrzeb klienta związanych z określonymi zagrożeniami na stanowisku pracy. Szkolenia okresowe prowadzone są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 180, poz. 1860 z późn.zm.) i dedykowane są do następującej grupy stanowisk:

Przypominamy, że pracownicy powinni przejść pierwsze szkolenie okresowe do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy i dotyczy to pracowników na stanowiskach robotniczych, pracowników inżynieryjno-techniczni, pracowników służby BHP i inne osoby wykonujące zadania tej służby oraz pracowników administracyjno-biurowych. W przypadku osób kierujących pracownikami szkolenie takie przeprowadza się w okresie do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach (paragraf 15 ust.4 rozporządzenia szkoleniowego).

Copyright 2014 © BHP SERWIS. Wszelkie prawa zastrzeżone

Projekt i realizacja: MMREKLAMY.PL