SZKOLENIA

SZKOLENIA BHP WSTĘPNE

SZKOLENIA BHP OKRESOWE

SZKOLENIA BHP DLA PRACODAWCÓW

SZKOLENIA BHP KADRA KIEROWNICZA

SZKOLENIA BHP E-LEARNING

KOMPLEKSOWY NADZÓR BHP

SZKOLENIA BHP E-LEARNING

Z uwagi na to jak ciężko jest wygospodarować kilka godzin w ciągu dnia na szkolenie, oferujemy państwu korespondencyjne szkolenia okresowe na zasadach samokształcenia kierowanego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy pracodawców i osób kierujących pracownikami oraz pracowników administracyjno-biurowych zatrudnionych w różnych zakładach pracy.

Wymienione szkolenia są zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami, a mianowicie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 180, poz. 1860 z póź. Zm.).

Ważnym elementem tego typu szkolenia jest fakt, że proces edukacji włącznie z egzaminem odbywa się w czasie dostosowanym do potrzeb i wymagań każdego uczestnika bez konieczności odrywania się od pracy.

Proces szkolenia realizowany jest w następujących etapach:

1. Przesłanie na adres pocztowy firmy (24-100 Puławy, ul. Sienkiewicza 7/5), bądź na adres e-mailowy firmy imiennego zlecenia podpisanego przez pracodawcę oraz uczestników szkolenia. Zlecenie powinno zawierać takie dane szkolonych jak: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia oraz zajmowane stanowisko.
2. Po otrzymaniu zlecenia przez Naszą firmę, nasi specjaliści przesyłają pocztą stacjonarną bądź e-mailową uczestnikom szkolenia materiały szkoleniowe, w tym szczegółowy program szkolenia, test na zakończenie szkolenia oraz dla pracodawcy, przedsiębiorcy bądź osoby prywatnej fakturę zawierającą ustalony całościowy koszt szkolenia.
3. W kolejnym etapie uczestnik (cy) szkolenia po samodzielnej edukacji, odsyła (ją) rozwiązany test (pocztą stacjonarną bądź e-mailem) wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty za szkolenie.
4. W końcowym etapie po sprawdzeniu testu przez powołaną komisję egzaminacyjną zastają wystawiane zaświadczenia o ukończeniu szkolenia zgodne rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 180, poz. 1860 z póź. Zm.). 

 

KARTA ZLECANIA SZKOLENIA (samokształcenia) - PLIK PDF / PLIK .docx)

Copyright 2014 © BHP SERWIS. Wszelkie prawa zastrzeżone

Projekt i realizacja: MMREKLAMY.PL