USŁUGI

analizy stanu bhp i p.poż,

organizacja stanowiska pracy

dokumentacje powypadkowe

oceny ryzyka zawodowego

SZKOLENIA

SZKOLENIA BHP WSTĘPNE

SZKOLENIA BHP OKRESOWE

SZKOLENIA BHP DLA PRACODAWCÓW

SZKOLENIA BHP KADRA KIEROWNICZA

SZKOLENIA BHP E-LEARNING

KOMPLEKSOWY NADZÓR BHP

USŁUGI

USŁUGI:

 1. Szkolenia wstępne BHP,
 2. Szkolenia okresowe BHP dla pracowników na stanowiskach robotniczych i administracyjno-biurowych,
 3. Szkolenia okresowe BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych,
 4. Szkolenia okresowe BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami,
 5. Stała obsługa BHP zakładów pracy (outsourcing),
 6. Stała obsługa budów na terenie całego kraju,
 7. Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy,
 8. Przygotowanie dokumentacji powypadkowej (protokół),
 9. Udział w pracach zespołu powypadkowego,
 10. Dokonujemy obliczeń kosztów wypadku,
 11. Uczestniczymy w kontrolach organów zewnętrznych: Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 12. Opracowywanie programów instruktażu stanowiskowego,
 13. Kontrola warunków BHP (raport stanu BHP – AUDYT KONTROLNY),
 14. Instrukcje stanowiskowe BHP,
 15. Szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej,
 16. Badanie warunków środowiska pracy – pomiary (oświetlenie, hałas, wilgotność, temperatura-termopara),
 17. Doradztwo w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,
 18. Doradztwo w zakresie prawa pracy,
 19. Doradztwo w zakresie spraw ZUS,
 20. Opracowywanie dokumentacji pracowniczej, osobowej,
 21. Opracowywanie tabeli przydziału odzieży,

WSZYSTKIE USŁUGI WYKONUJEMY NA TERENIE CAŁEGO KRAJU!!!

Copyright 2014 © BHP SERWIS. Wszelkie prawa zastrzeżone

Projekt i realizacja: MMREKLAMY.PL